Group

Free shipping in Belgium starting from € 50 | Free return | +32 (0) 484 / 430 666 (Nederlands / English) | +32 (0) 488 / 703 412 (Français)

Are you counting down? 🤩 Towards the new year? 🥳 To the winter sales? 🛒 🛍️

International Day of Persons with Disabilities

3 December 2021 - Door Yvette

De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot de ‘Internationale Dag voor Mensen met een Beperking’ (International Day of Persons with Disabilities).

Deze dag is door de VN bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

3 december is de geknipte dag om de aandacht te vestigen op enkele problemen waarmee mensen met een handicap dagelijks te maken krijgen. Maar het is even belangrijk om er de nadruk op te leggen dat ook mensen met een handicap hun plaatsje hebben in de maatschappij. Dat ook zij studeren, werken, een gezinsleven hebben, het recht hebben om aan verkiezingen deel te nemen of om te sporten. Kortom, om een zelfstandig leven te leiden, net zoals mensen zonder handicap dat doen.

Our partners

we work with the best partners